Bøger, artikler

Bøger:

 • Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på et bedrevelfærdssamfund, DJØF Forlag, 2017
 • Frivillighedens Velfærdssamfund, Frydenlund 2010


Bidrag til antologier

 • Det fremmer ikke lighed i samfundet alene at give folk flere penge, i Steffen Rasmussen, Fremtidens Kontanthjælp, Socialfagligt forlag 2020
 • Socialpolitik – velfærdssamfundets lim, Samfundsøkonomen nr 1, 2018
 • De frivillige, kernevelfærden og kommunerne i Social politik nr 5,2011
 • New Public Management - en virus i velfærdssamfundet, i Jens Jonatan Steen, Velfærd med et menneskeligt ansigt, Forlaget Frydenlund 2011


Artikler

Artikler om civilsamfundet og velfærdssamfundets udvikling

 • Vilde Aarhus-problemer? Politikerne vilhellere tage sig godt ud end tage sig af problemerne, Aarhus stiftstidende 230415

 • Fremtidens velfærdsstat skal tage kampen op med tre tværgående problemstillinger, Altinget 220907

 • Myten om statsministerens magtfuldkommenhed, WeekendAvisen 220707

 • Den europæiske fred sikres ikke med kugler, men gennem en fælles socialpolitik i EU, Altinget 220325

Artikler om udvikling i den offentlige sektor, ledelse og økonomi

 • Kommunestyret fra 2007 er et misfoster, som risikerer at undergrave de lokale fællesskaber, Altinget 230301
 • Civilsamfundet skal drive frit-valgsordninger til dem, der har særlige behov, Altinget 221121

 • Nutidens mangel på arbejdskraft er blot en beskeden generalprøve på fremtiden, Altinget 220224
 • Det er gift for tilliden, at topembedsmænd går fri i møgsager, Altinget 200911

 • Replik til Djøf og Bo Smith: Topledelse handler om tillid - ikke retssikkerhed, Altinget 200925


Artikler om socialpolitik, psykiatri og sociale indsatser

 • Det nye regeringsgrundlag giver håb om socialpolitikkens genkomst, Altinget 221215
 • Ministerens handicapudspil er blottet for socialpolitisk vision, Altinget 220524

 • Knud Aarup til Astrid Krag: Din evaluering udstiller et ministerium uden magt, Altinget 220428